Nieuws Nortek blijft eigen records breken

Nortek blijft eigen records breken

Nortek Global HVAC Belgium nv heeft alweer een nieuwe kaap gerond. Op 12 juli werd de 600e dag  zonder ongeval met werkverlet bereikt. Enkele weken geleden werd nog het vorige record verbroken van 579 dagen. Dit record dateerde al van 2010.

Quality, Environmental, Safety and Health manager Dries Decuypere licht toe: “Een werkdag zonder arbeidsongeval met werkverlet, ook wel lost time accident of LTA in het jargon, wordt pas bijgeteld vanaf een minimum personeelsbezetting, aangezien deze varieert door de seizoensgebondenheid van onze producten. Het werkelijke aantal dagen zonder ongeval met werkverlet ligt dus nog veel hoger. We hebben in 3 kalenderjaren geen LTA ongeval meer gehad.”

Dit fraaie resultaat kon alleen bereikt worden door de jarenlange inzet van het personeel, door te blijven werken aan veiligheid en de veiligheidscultuur steeds verder aan te scherpen. Bewustmaking en beloning spelen daarin een sleutelrol. Zo bevindt zich in de eetzaal het bord waarop iedere dag het aantal dagen zonder ongeval getoond wordt. Bij iedere 100 dagen, of bij het breken van een record, volgt een traktatie voor het personeel.

De directie wil iedereen uitdrukkelijk bedanken voor de geleverde inspanningen.
Nortek Global HVAC Belgium blijft zich onophoudelijk inzetten om het nieuwe record maximaal te overtreffen.